ODHAD CENY PRO DĚDICTVÍ

Vyhotovení posudku do 48 hodin

Vyhotovíme pro Vás odhad tržní ceny nemovitosti pro účely dědického řízení. Období po smrti blízkého člověka není jen dobou truchlení a zvykání si na novou realitu, ale zároveň je také třeba řešit dědictví po zemřelém. Řízení se zahajuje obvykle bez návrhu na základě úmrtního listu usnesením místně příslušného soudu. Samotné řízení již provádí notář ve funkci soudního komisaře. Platí tedy, že v prvním stupni provádí úkony soudu soudem pověřený notář.  Notáře si není možné vybrat, aby byla zajištěna nestrannost. K uzavření dědického řízení je třeba dodat notáři poměrně hodně informací a dokumentů - máte-li zájem, ráda Vám seznam všeho potřebného pošlu emailem.

Vyhotovení posudku do 48 hodin!

Byt do 50 m2
1 200 Kč
Posudek nemovitosti - bytu vč. spoluvlastnických podílů souvisejících s bytovou jednotkou.
Byt nad 50 m2
1 500 Kč
Posudek nemovitosti - bytu vč. spoluvlastnických podílů souvisejících s bytovou jednotkou.
RD s pozemky
1 500 Kč
Posudek nemovitosti - rodinného domu vč. přilehlých pozemků - zahrady.
Pozemek
1 200 Kč
Cena závisí na množství hodnocených pozemků

Cena zahrnuje vyhotovení dvou originálů Posudků ceny nemovitosti za účelem dědického řízení, a to do 48 hodin od potvrzení objednávky. Cena nezahrnuje výpisy z evidence katastru nemovitostí, v případě posouzení více nemovitostí je cena dohodou.